Historia

Oy Finnrock Ab perustettiin vuonna 1970. Finnrockin osakkaita olivat tuolloin ruotsalainen Nitro Consult AB, joka oli kalliorakentamisen suunnittelu- ja konsultointitoimisto Nitro Nobel AB:n tytäryhtiö.

Lisäksi osakkaaksi tulivat Suomen silloiset johtavat räjähdysainevalmistajat ja myyjät Rikkihappo Oy, Suomen Forsiitti-Dynamiitti Oy (nykyisin Oy Forcit Ab) ja Oy Julius Tallberg Ab. Alkuperäiset omistajat myivät osuutensa Forcitille yksi toisensa jälkeen. Viimeisenä syksyllä 2009 osuutensa myi Nitro Consult AB, jonka osuus Finnrockista oli 40 %, joten tänä päivänä Finnrock on osa Forcit-konsernia.

Finnrockin toiminnan perustamiseen johti kasvava tarve neuvontatyöhön, jota pyydettiin kotimaisilta räjähdysainevalmistajilta. Alussa yrityksen tieto-taito perustui omistajien kotimaiseen louhintatekniikan tuntemukseen ja kokemukseen. Lisäksi hyötyä oli ruotsalaisen Alfred Nobelin perustamasta yli 100-vuotisen toimintansa aikana hankkimasta laajasta tutkimusmateriaalista ja käytännön kokemuksesta. Nykyisin Finnrock tekee yhteistyötä muun muassa konsernin emoyhtiö Forcitin kanssa erityisesti koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen saralla, mutta pitkän historiansa vuoksi tietoa on onnistuttu siirtämään myös niin sanotusti ”isältä pojalle”.

Finnrock kehittyi merkittävästi vuonna 2008, kun se osti Insinööritoimisto Pauli Nevalainen Oy:n koko osakekannan. Ins.tsto Pauli Nevalainen perustettiin vuonna 1982. Yritys oli erikoistunut konsultoimaan räjäytystöiden lisäksi muitakin tärinää aiheuttavia rakennustöitä kuten tärytys-, tiivistys-, paalutus- ja ponttaustöitä. Yrityksen liiketoiminta sulautettiin Finnrockiin vuonna 2009, joka kasvatti yrityksen resursseja ja tieto-taitoa entisestään.

Vuonna 2014 Finnrock laajentui entisestään yrityskaupalla, jossa Finnrockiin sulautettiin Turun seudulla toimiva Varsinais-Suomen Räjäytyskonsultit Oy. Kaupan myötä Finnrockin toimipisteiden lukumäärä kasvoi viiteen. Helsingin lisäksi yrityksellä on sivutoimipisteet Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Lahdessa.