Työmaan turvaksi – ympäristön parhaaksi

Vuonna 1970 perustettu Oy Finnrock Ab on Suomen ensimmäinen ja kokenein louhintatöiden konsultointiin erikoistunut yritys. Palveluihimme kuuluvat kaikki louhinta- ja räjäytysalan sekä muiden tärinää aiheuttavien maanrakennustöiden konsultointipalvelut.

Erikoisosaamistamme ovat vaativien asutuskeskuksissa tapahtuvien louhintatöiden konsultointi. Hoidamme myös tavanomaisemmat työmaat ammattitaidolla. Suoritamme lisäksi muita ympäristöön liittyviä tehtäviä kuten tiivistys- ja paalutustyömaiden tärinäkonsultointeja sekä liikennetärinä- ja melumittauksia. Finnrockin ammattitaitoinen henkilöstö palvelee ympäri Suomea.

Laadun takeena on henkilökunnan korkea koulutustaso ja pitkä käytännön työkokemus, ajanmukainen mittauskalusto, tieteellinen tutkimustyö sekä jatkuva yhteydenpito alan johtaviin yrityksiin ja ammattijärjestöihin ympäri maailman. Kaikki nämä tekijät takaavat asiakkaillemme parhaan hinta-laatusuhteen.
Finnrock päivittää tietotaitoaan osallistumalla aktiivisesti ISEE:n (International Society of Explosives Engineers) sekä EFEE:n (European Federation of Explosives Engineers) toimintaan ja on INFRA ry:n jäsen sekä edustaja EFEE:ssä.

Finnrock on osa Forcit-konsernia.

Jos muuta ei ole sovittu, sovelletaan seuraavia sopimusehtoja:

Yleiset sopimusehdot: Yleisinä sopimusehtoinamme on KSE 2013.

Maksut 3. osapuolille: Tarjotut hinnat sisältävät vain Oy Finnrock Ab:n veloituksen, ei mahdollisia työn järjestämisestä aiheutuvia kolmansien osapuolien vaatimia kustannuksia.

Työaika: Tarjotut työtehtävät suoritetaan tarjotulla hinnalla arkipäivisin klo 8-18 välisenä aikana. Muina aikoina suoritettavaksi vaadittavat tehtävät on aina sovittava erikseen.

Toimitusaika: Toimitusaika töiden käynnistymiselle ja mittaritoimituksille on 2 viikkoa tilauksesta tai sopimuksen mukaan.

Matkustuskustannukset: Veloitamme matkustuskustannukset kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti silloin, kun ne eivät sisälly tarjottuun hintaan.

Hinnantarkistukset: Hinnoissa ja kulukorvauksissa käytetään aina kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa.