Ympäristöselvitykset ja riskianalyysit

Työmaan ympäristössä saattaa olla yllättäviäkin tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa sekä taloudellisesti että aikataulullisesti työmaahan.

Louhintatyön ympäristö- ja riskianalyysiselvitysten avulla kartoitamme sellaiset ympäristön kohteet, toiminnot ja laitteet, jotka tulee huomioida räjäytystyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Noudattamalla selvityksessä mainittuja varotoimenpiteitä, voidaan rakennustöistä ympäristölle koituvaa vahinkovaaraa ja häiriötä hallita ja rajoittaa.

Tekemällä selvitys jo ennen urakkalaskentavaihetta sekä rakennuttaja että urakoitsija voivat huomioida ympäristön asettamat reunaehdot jo hyvissä ajoin ennen rakennusprojektin käynnistymistä.

ympäristöselvitys  riskianalyysi

 

Ympäristöselvitys, riskianalyysi