Tärinäherkkien laitteiden suojaaminen ja vaimentaminen

Työmaan välittömässä läheisyydessä olevat herkät laitteet ja toiminnot voidaan suojata louhintatärinältä tärinävaimentimilla.

Suojaamattomana herkät laitteet voivat merkittävästi rajoittaa tehtävää louhintatyötä. Ammattitaitoisella tärinävaimennuksella tärinän häiriövaikutus saadaan minimoitua. Laitteiden suojaustarpeeseen vaikuttaa louhintatyön mittakaava sekä työtavat. Suojaustarve määritetäänkin tapauskohtaisesti ennen työn aloitusta. Herkkien laitteiden vaimennukset tehdään lähtökohtaisesti kiinteistökatselmusten yhteydessä ja katselmusalueella sijaitsevissa rakennuksissa.

Tärinävaimennuksissa käytämme erityisesti tähän tarkoitukseen valmistettuja materiaaleja, kuten Sylomer® ja Sylodyn® -polyuretaanieristimiä (Christian Berner). Eristimet on sertifioitu ja niiden vaimennuskyky on kokeellisesti varmistettu.

tärinän vaimennus, tärinävaimennus, tärinäeristäminen