Liikennetärinän mittaukset

Olemme erikoistuneet myös liikennetärinän mittauksiin ja sen aiheuttamien haitta-alueiden kartoituksiin. Liikenneväylien läheisyydessä sijaitsevista rakennuksista ja uusista kaavoitusalueista tarvitaan usein liikennetärinän aiheuttaman mukavuusarvon, vahinkovaaran ja häiriöalueiden selvityksiä.

Mittaukset suoritetaan aina kansallisten standardien, voimassa olevien ohjeiden ja vallitsevan käytännön ja kulloistenkin vaatimusten mukaisella tavalla. Käytössä on teknisesti edistyksellisintä mittauskalustoa ja mittareita uusitaan jatkuvasti. Mittauslaitteitot ovat säännöllisin väliajoin kalibroituja ja täyttävät voimassa olevat häiriö-ja muut tekniset vaatimukset. Mittauspisteet määritellään sopimuksen mukaan tilaajan tai Oy Finnrock Ab:n toimesta tai riskianalyysiin perustuen.

Mittaustulosten käsittely ja raportointi

Tärinämittaustulokset käsitellään ja raportoidaan tilajalle sopimuksen mukaan.

Paikallisesti luettavista paristokäyttöisistä mittareista tulee tilaajan itse lukea mittaustulokset ja huolehtia niiden muistioimisesta. Mittarin muisti luetaan eri tilauksesta määräväliajoin. Tällöin rekisteröinnit arkistoidaan myöhempää tarvetta varten 10 vuodeksi sekä niistä laaditaan raportit tilaajan käyttöön.

Verkkovirralla toimivista kaukokäyttöisistä mittareista toimitetaan tulokset tilaajalle sopimuksen ja soveltuvuuden mukaan joko tekstiviestein ja/tai internetin välityksellä. Myös kaukokäyttöisten mittareiden muistit luetaan eri sopimuksesta kuukausittain ja rekisteröinnit arkistoidaan 10 vuodeksi.

liikennetärinämittaus, liikennetärinän mittaus, , tärinämittaus, tärinämittaukset