Kiinteistökatselmukset

Tärinää aiheuttavien työmaiden ympäristössä järjestetään kiinteistökatselmuksia. Katselmuksilla pyritään varmistamaan työmaan eri osapuolten sekä naapurikiinteistöjen oikeudet tarpeettomien erimielisyyksien varalta.

Erimielisyyksiä voi syntyä, mikäli epäillään, että kiinteistöihin on syntynyt uusia vikoja tärinää aiheuttavan työn aikana. Vastuu katselmusten teettämisestä kuuluu yleensä keskinäisten sopimusten mukaisesti joko urakoitsijalle tai rakennuttajalle. Katselmusjärjestelyistä vastaa tärinätekninen konsultti.

Katselmusalueen määrittely perustuu ensisijaisesti ympäristöselvitykseen tai riskianalyysiin. Näiden puuttuessa, määritellään katselmuksille sopiva laajuus rakennusten perustamis- ja rakennustapojen sekä työkohteen mittasuhteiden ja keston perusteella tai yhteisen sopimuksen mukaan.

Alkukatselmukset tehdään ennen tärinää aiheuttavan työn aloitusta. Katselmukseen osallistuvat normaalisti kiinteistön omistaja tai edustaja sekä katselmusmies. Alkukatselmuksessa dokumentoidaan työmaan ympäristön rakennusten ja rakenteiden kunto. Vallitseva dokumentointitapa on piirtämismenetelmä, jota voidaan täydentää digitaalisin video- ja valokuvauksin.

Työmaan aikana voidaan tarvittaessa järjestää välikatselmuksia sekä työmaan päätyttyä loppukatselmukset alkukatselmoiduissa kohteissa. Katselmuksista laaditaan pöytäkirjat tai muistiot, joista toimitetaan kopiot työmaan sekä kiinteistöjen edustajille.

kiinteistökatselmuksia kiinteistökatselmus katselmusmies louhintakatselmuksia louhintakatselmus rakennekatselmuksia rakennekatselmus rakennuskatselmuksia rakennuskatselmus räjäytyskatselmus tärinäkatselmus