Vesinäytteet

Ympäristön puhtaus on entistä tärkeämpää. Talousveden laadun seuranta työmaiden ympäristössä on tärkeä osa ympäristön huomioimista, joten Finnrock on lisännyt tarjontaansa myös talousvesinäytteet. Vesinäyte voidaan ottaa hana- tai raakavedestä, jos työmaan tai muun tahon toiminnan epäillään aiheuttavan vedenlaadussa muutoksia. Veden analysointi tehdään aina ulkopuolisen laboratorion toimesta.