Mittauskalusto

Oy Finnrock Ab:n käyttämät mittauslaitteet ovat kaikki jatkuvatoimisia, huollettuja sekä säännöllisin väliajoin kalibroituja ja täyttävät voimassa olevat tekniset vaatimukset. Useimmissa mittarimalleissa on 32 mittausvuorokauden rajaton muistikapasiteetti. Kaukokäyttöiset mittarit lähettävät tulokset tarvittaessa tekstiviestinä ja ne ovat myös kytkettävissä internet-pohjaiseen tärinämittaustulosten seuranta- ja analysointijärjestelmään.

3-aksiaali, Sigicom INFRA

Verkkovirtakäyttöinen (mahdollisuus käyttää akulla tai paristoilla) monikanavainen kaukokäyttöinen aaltomuoto/taajuus- ja huippuarvomittauslaitteisto. Tallentaa yhdestä tai useammasta anturista tärinän pystykomponentin tai kaikkien kolmen komponentin heilahdusnopeuden, taajuuden, kiihtyvyyden ja amplitudin aikahistoriakäyrän. Soveltuu myös ilmanpaineen ja melun jatkuvatoimiseen rekisteröimiseen. Mittari lähettää mittaustulokset tekstiviestillä yhteyshenkilöille tai suoraan tärinämittaustulosten seuranta- ja analysointijärjestelmään.


3-aksiaali, Sigicom C12

Verkkovirtakäyttöinen (mahdollisuus käyttää akulla) monikanavainen kaukokäyttöinen aaltomuoto/taajuus- ja huippuarvomittauslaitteisto. Tallentaa kaikkien kolmen komponentin heilahdusnopeuden, taajuuden, kiihtyvyyden ja amplitudin aikahistoriakäyrän. Mittari lähettää mittaustulokset tekstiviestillä yhteyshenkilöille tai suoraan internet-pohjaiseen mittaustulosten raportointi- ja analysointijärjestelmään.


3-aksiaali, Avatrace

Paristo- tai verkkovirtakäyttöinen monikanavainen kaukokäyttöinen aaltomuoto/taajuus- ja huippuarvomittauslaitteisto. Tallentaa kaikkien kolmen komponentin heilahdusnopeuden, taajuuden, kiihtyvyyden ja amplitudin aikahistoriakäyrän. Mittari lähettää mittaustulokset tekstiviestillä yhteyshenkilöille tai suoraan internet-pohjaiseen mittaustulosten raportointi- ja analysointijärjestelmään.


3-aksiaali, White Mini-Seis

Verkkovirtakäyttöinen (varavirta ja käyttö akulla noin 1 kk) 3-aksiaalinen aaltomuoto/taajuus- ja huippuarvomittauslaitteisto. Tallentaa tärinän pystykomponentin tai kaikkien kolmen komponentin heilahdusnopeuden, taajuuden, kiihtyvyyden ja amplitudin aikahistoriakäyrän. Mittari lähettää mittaustulokset tekstiviestillä yhteyshenkilöille tai suoraan internet-pohjaiseen mittaustulosten raportointi- ja analysointijärjestelmään.


1-aksiaali, ABEM UVS 601

Paristo- tai verkkovirtakäyttöinen 1-kanavainen huippuarvomittari. Tallentaa tärinän pystykomponentin heilahdusnopeuden, kiihtyvyyden ja amplitudin huippuarvon.

tärinämittari, tärinämittarin vuokraus,