Tärinä- ja ilmanpainemittaukset

Tärinä- ja ilmanpainemittauksilla valvotaan ja ohjataan räjäytystöiden sekä muiden tärinää aiheuttavien rakennustöiden toteuttamista. Mittaustuloksia käytetään työmailla ensisijaisesti työn toteuttamisen suunnitteluun ja valvontaan. Mittausten tarkoituksena on ohjata työn turvallista suorittamista ja näin suojata ympäristöä tärinän ja ilmanpaineiskun aiheuttamilta häiriöiltä ja vahingoilta.

Tärinää aiheuttavan työmaan, kuten louhintatyömaan alussa määritetään tärinämittauspisteet ja mittauspisteiden tärinän ohjearvot. Tärinämittauspisteet määritellään sopimuksen mukaan joko tilaajan tai Finnrockin toimesta tai riskianalyysiin perustuen.

Käytössämme oleva moderni internetpohjainen mittaustulosten seuranta- ja analysointijärjestelmä mahdollistaa mittaustulosten reaaliaikaisen välittymisen työmaan ja valvojien käyttöön. Järjestelmän avulla mittaustulokset saadaan käyttöön kootusti ja raportit aina tarvittaessa. Lisäksi järjestelmä tarjoaa monipuoliset työkalut työn turvalliseen ja tehokkaaseen suunnitteluun (Vipnordic).

ilmanpainemittaus tärinämittaus räjäytystärinä tärinäkonsultointi tärinäkonsultti tärinämittaukset tärinämittaus