Melumittaukset

Ympäristöviranomaiset ja -luvat edellyttävät työmaalta melun torjuntaa ja usein myös seurantaa. Melumittauksilla varmistetaan, että työmaan toiminta pysyy myönnettyjen lupaehtojen sallimissa melurajoissa. Suoritamme melun mittaukset Ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti ja mittauksissa käytämme kalibroituja ja ensiluokkaisia melumittauslaitteistoja. Laadimme mittauksista selkeät mittausraportit ammattitaidolla. Tarjoamme melumittauksien tueksi myös melumallinusta yhteistyökumppaniemme avulla.

melumittaus