Liikennetärinämittaukset

Olemme erikoistuneet myös liikennetärinämittauksiin, joilla selvitetään yleensä yhtäaikaisesti VTT:n suosituksen mukainen asumismukavuuden tunnusluku ja rakenteisiin kohdistuvan liikennetärinän taso, joka kuvaa mahdollista rakenteiden vahinkovaaraa. Mittauksia tehdään myös uusien rakennusten tai kaavoitusalueiden tärinätason selvittämiseksi. Häiriöalueselvitysten pohjalta voidaan jo esimerkiksi suunnitteluvaiheessa tehdä rakenteellisia muutoksia, joilla vähennetään liikennetärinän haittariskiä. Liikennetärinämittauksia teemme sekä raideliikenteen että maantieliikenteen aiheuttamalle tärinälle.

 

liikennetärinämittaus, liikennetärinän mittaus, tärinäkonsultointi, tärinäkonsultti