Louhinta- ja räjäytystekninen koulutus

KURS FÖR ANSVARIG SPRÄNGARBETSLEDARE 25.10.2019

VÄLKOMMEN PÅ KURS FÖR ANSVARIG SPRÄNGARBETSLEDARE 25.-26.10.2019 I VASA !

Kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare kommer i fortsättningen att krävas av personer, som fungerar som sprängbas på bebott område.

Kursen är riktad till personer med kompetensbrev som överladdare som ämnar ansöka om kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare före utgången av 2019. Ansökan kan göras i samband med förnyande av kompetensbrevet för överladdare efter godkänd repetitionskurs.

Kursen innehåller repetition av de centrala lag- och förordningsärenden vid spräng- och bergsbrytningsarbeten samt specifik utbildning för arbeten som sprängarbetsledare via skyldighets och ansvarsärenden.  Kurssens målsättning är att ge relevant information för arbetet samt förbereda deltagarna inför provet för ansvarig sprängarbetsledare. Kursen fungerar även som repetitionsprov för laddare. Myndigheterna kräver förnyelse av laddarbrevet före godkännandet av kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare.

Mera lag- och förordningsgrunder är skrivet på sidan 2.

Plats:

25.-26.10.2019 Vasa. Kursplatsen meddelas senare.

Kurspris och anmälningar:                          

490 € (moms 0 %), innehåller studiematerialet samt i programmet nämnda serveringar. Innehåller ej provavgift (70€). Vid anmälning efter 25.9.2019, är priset 540 € (moms 0%). Inhiberingar efter 18.10.2019 är 100 €. Anmälningarna önskas före den 16.9.2019 via www-adressen: www.finnrock.fi eller till Minna Kuisma, E-mail: minna.kuisma@finnrock.fi, telefon: 010 832 1301. Kursen ordnas om minst 5 deltagare anmälts.

Kurschef:

DI Jari Honkanen, överladdare, ansvarig sprängarbetsledare, Oy Finnrock Ab

Kurslärare:                                     

yrkeslärare Thomas Valtonen, överladdare, Oy Finnrock Ab


Ilmoittautuminen kurssille

  • Henkilötietoja säilytetään tietoturvallisesti ja niitä käsitellään tietoturva-asetuksen mukaisesti. Lähettämällä tämän lomakkeen suostutte yhteystietojenne keräämiseen ja tallentamiseen sekä tarvittaessa niiden luovuttamiseen aluehallintovirastoon.
  • Valitse vain mikäli olet tulossa panostajan kertauskurssille
  • Täytä vain, jos olet tulossa Risteilykurssille.
  • Täytä vain, jos olet tulossa Panostajan kertauskurssille.
Sijainti
Vasa
Ajankohta
25.10.2019 – 26.10.2019
Lataa esite
Esite RTV Vaasa, ruotsi

Muita tulevia koulutuksia