Louhinta- ja räjäytystekninen koulutus

Kaivosmestarikurssi 21.01.2019

Tervetuloa Kaivosmestarikurssille 21. – 23.1.2019 Helsinkiin!

Kurssi on tarkoitettu erityisesti maanalaisten kaivosten työnjohtajien, kaivosinsinöörien, valvojien, suunnittelijoiden ja turvallisuushenkilöiden kertaus- ja täydennyskoulutukseen. Kurssi sopii niin uusille kaivosalan ammattilaisille kuin kokeneille kaivoskonkareillekin.

Kurssin sisältö ja tavoite:

Kurssilla käydään läpi, miten maanalaisissa kaivoksissa kiintokallion arvokkaat mineraalit irrotetaan ja käsitellään rikastettavaan muotoon turvallisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti.

Kurssin tavoitteena on, että koulutettavat tuntevat kurssin jälkeen louhintatöitä koskevan päivitetyn lainsäädännön keskeisimmät kohdat sekä syventävät tietojaan peränajon, tuotantolouhinnan ja louheen käsittelyn tekniikoista sekä turvallisesta toteuttamisesta.

Koulutuksessa käsitellään eri prosesseihin liittyviä nykyisiä sekä tulevia menetelmiä ja tekniikoita, sekä esimerkkitapauksia eri prosessien optimoinnista sekä tapahtuneista läheltä piti-tilanteista ja tapaturmista.

Aika ja paikka:

21. – 23.1.2019, Oy Finnrock Ab, Mikkolantie 1 B 4 krs, 00640 Helsinki.

Kurssin hinta:

890 € (alv 0%), sisältäen luentomateriaalin sekä ohjelmassa mainitun tarjoilun, mutta ei majoitusta. Peruutuskulut 14.1.2019 jälkeen 100 €.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautumiset mielellään viimeistään 4.1.2019 www-osoitteemme kautta: www.finnrock.fi, sähköpostitse finnrock@finnrock.fi tai Minna Kuismalle, email: minna.kuisma@finnrock.fi, puh. 010 832 1301.

 

 


Ilmoittautuminen kurssille

  • Henkilötietoja säilytetään tietoturvallisesti ja niitä käsitellään tietoturva-asetuksen mukaisesti. Lähettämällä tämän lomakkeen suostutte yhteystietojenne keräämiseen ja tallentamiseen sekä tarvittaessa niiden luovuttamiseen aluehallintovirastoon.
  • Valitse vain mikäli olet tulossa panostajan kertauskurssille
  • Täytä vain, jos olet tulossa Risteilykurssille.
  • Täytä vain, jos olet tulossa Panostajan kertauskurssille.
Sijainti
Helsinki
Ajankohta
21.01.2019 – 23.01.2019
Lataa esite
Kaivosmestari 2019

Muita tulevia koulutuksia