Louhintakonsultointi ja valvonta

Palvelutarjontaamme kuuluvat kaikki louhinta- ja räjäytysalan konsultointipalvelut. Erikoisosaamistamme ovat vaativien asutuskeskuksissa tapahtuvien louhintakohteiden konsultointi ja työmaavalvonta.

Räjäytyssuunnittelu- ja konsultointi

Ammattitaitoiset ja kokeneet ylipanostajamme ovat apunasi haastavissa louhintakohteissa. Ylipanostajamme auttavat muun muassa louhintasuunnitelmien tekemisessä sekä lupa-asioissa. Tietokonepohjaista louhintasuunnittelua varten käytössämme on tarvittaessa Blastec-ohjelmisto.

Räjäytystöiden valvonta

Suoritamme toimeksiannosta kokemuksella ja ammattitaidolla louhinta- ja lujitustöiden työnaikaista valvontaa sekä tärinänhallintaa, joilla varmistetaan, että työt suoritetaan työselostusten ja määräysten mukaisesti sekä työkohteen ympäristö huomioiden. Valvontatöitä suorittavat louhinta- ja kalliorakennustekniikan koulutuksen saaneet henkilöt, joilla on pitkä käytännön kokemus alan töistä ja myös ylipanostajan pätevyys.

Asiantuntijalausunnot

Annamme tarvittaessa asiantuntijalausuntoja louhinta- ja räjäytystöitä koskevissa kiistatapauksissa, jotka liittyvät esimerkiksi vaurioepäilyihin, louhinnan suoritukseen tai kalliolaatuun. Lausuntoja voidaan käyttää ratkaisujen perustana kiistojen keskinäisessä tai oikeusteitse tapahtuvassa sopimisessa.

louhintakonsultointi, räjäytyssuunnittelu, louhintasuunnittelu, räjäytyssuunnitelma, louhintasuunnitelma, räjäytyskonsultointi, räjäytyskonsultti