Infoa pientalorakentajille ja katselmoitaville kohteille

Mikäli pohjarakentamisesta aiheutuu tärinää, on pientalorakentajan syytä teettää lähikiinteistöjen katselmukset ja tärinämittaukset ulkopuolisella tekijällä. Läheisten kiinteistöjen alkukatselmukset tehdään ennen tärinää aiheuttavan työvaiheen aloittamista ja loppukatselmukset tarvittaessa työn päätyttyä. Katselmoinnin kohteena ovat lähirakennukset ja muut rakenteet, jotka saattavat vaurioitua louhinnan, paalutuksen tai muun tärinää aiheuttavan pohjarakentamistyön aikana. Katselmussäde louhintatöissä on noin 30–200m, yleensä normaalikokoisessa omakotitalon pohjan louhintatyössä (ottokorkeus 1-2m) kuitenkin noin 50 metriä. Paalutustöissä riittää noin 30–40 metrin katselmussäde.

Tärinää aiheuttavan työn aikana on suoritettava myös tärinämittauksia. Tärinämittausten tarkoitus on antaa numeerista faktatietoa ympäristöön välittyvästä tärinästä ja sallituissa raja-arvoissa pysymisestä. Tuloksien on myös tarkoitus toimia objektiivisena tutkimusvälineenä mahdollisissa vaurioepäilyissä. Loppukatselmus suoritetaan yleensä melko pian tärinää aiheutuvien töiden päätyttyä. Katselmukseen osallistuvat samat henkilöt, kun alkukatselmukseenkin.

Joillakin urakoitsijoilla on omia tärinämittareita, joita voi käyttää tarkkailun avuksi. On kuitenkin huomioitava että (RIL-253) Rakentamisen aiheuttamat tärinät -ohjeistus edellyttää, että katselmukset sekä mittaukset annetaan ulkopuolisen suoritettavaksi, jotta vältytään jääviys- ja manipulointiepäilyiltä. Tästä syystä edellä mainittu ohje myös suosittaa että toimenpiteet teettää ja maksaa rakennuttaja eikä urakoitsija.

Katso myös