Forcit Consulting kasvaa Ruotsissa – Yritysperheeseen uusi jäsen

Posted on syyskuu 2, 2015 by - Yleinen

Yrityskauppatiedote.pdf

TIEDOTE

01.09.2015

OY FORCIT AB ON OSTANUT RUOTSALAISEN KONSULTTIYHTIÖ BERGSÄKER AB:N

OY FORCIT AB

Toissa vuonna 120 vuotta täyttänyt pohjoismaiden johtava räjähdealan valmistaja ja toimittaja OY FORCIT AB kehittyy Konsulttiyhtiö Bergsäker AB:n kaupan myötä myös alan johtavaksi konsultointi- ja asiantuntija­palvelujen toimittajaksi. Kaupan jälkeen yhtiö työllistää n. 350 henkeä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ja yhtiön liikevaihto on n. 110 M€. Forcit:in liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen. Forcit Explosives vastaa siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähteiden liiketoiminnasta, Forcit Defence puolustuskäyttöön tarkoitetuista räjähteistä ja Forcit Consulting tarjoaa konsultointi-, asiantuntija-, mittaus- sekä koulutuspalveluja louhinta-ja maanrakennustyömaille.

Forcit Consulting

Forcit on toiminut tytäryhtiöidensä kautta konsultoinnin liiketoiminta-alueella 45 vuotta, ja on Suomen johta­va palveluntarjoaja Oy Finnrock Ab:n ja Räjäytyskonsultit Oy:n kautta. Konsernin muita konsultointipalveluita tarjoavia yrityksiä ovat Norjassa Bergcon AS ja Ruotsissa alan johtava koulutusyritys Bergutbildarna AB sekä valvontaan, rakennuttamispalveluihin ja konsultointiin erikoistunut Spijkerman Berg och Sprängteknik AB. Konsernin konsultointiliiketoiminta työllistää näissä yrityksissä Ruotsissa 6 henkeä. Konserniin kuuluu Ruot­sissa myös Explosives liiketoiminta-alueella toimiva Forcit Sweden AB, joka työllistää n. 40 henkeä.

Bergsäker AB

Bergsäker AB on voimakkaasti kasvava yritys jonka liikeideana on luoda turvallisuutta rakentajataholle ja lähistössä asuville, rakennus- ja ympäristöhankkeiden yhteydessä. Bergsäker tarjoaa markkinoille ympäris­tövaikutusten hallinnan kokonaisratkaisuja joiden avulla asiakas voi kokonaan keskittyä rakentamishankkee­seensa. Bergsäker hoitaa kaiken ympäristövaikutuksiin liittyvän hallinnoimisen.

Bergsäker on huolehtinut ympäristövaikutuksen hallinnasta monessa Ruotsin tärkeimmissä rakennushank­keissa, kuten Götatunneli Göteborgissa, Södra Länken Tukholmassa, koko Ruotsia kattavassa kaukolämpö­verkoston laajennuksessa sekä monessa muussa isossa tai pienessä rakennushankkeessa.

Bergsäker on perustettu vuonna 1972 ja se työllistää n. 40 henkeä. Yhtiön liikevaihto on n. 8 M€ ja toimipis­teitä on Göteborgissa, Tukholmassa, Uppsalassa, Norrköpingissä, Örebrossa, Jönköpingissä, Karlshamnissa ja Malmössä.

Liiketoimintajärjestelyn vaikutukset

Yhtiö siirtyi Forcitin omistukseen 1.9.2015. Forcit-konserni vahvistaa kaupalla strategiansa mukaisesti kon­sultoinnin liiketoiminta-aluettaan, josta syntyy pohjoismaiden johtava infra- ja talonrakennusteollisuuden yhteistyökumppani. Konsernin konsultointiliiketoiminta kasvaa kaupan myötä 15 M€ tasolle.

Kaikilla konsernin konsultointiyrityksillä on erittäin kokenut, koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta. Yritysten yhdistyminen samaan konserniin synnyttää etua ja kilpailukykyä kiristyvässä kilpailutilanteessa kaikkien yritysten henkilökunnalle sekä nykyisille ja uusille asiakkaille. Kaikkien yhtiöiden valmiudet tarjota itsenäisesti palveluja asiakkailleen tulevaisuuden korkean vaatimustason mukaisesti paranevat. Konsernille syntyy kaupan myötä valmiudet tarjota kaikkia louhintatöiden konsultointi-, koulutus- ja asiantuntijapalvelui­ta koko maan kattavasti Suomen lisäksi myös Ruotsissa.

Muutos ei vaikuta yritysten olemassa oleviin sopimuksiin tai asiakassuhteisiin. Bergsäker AB jatkaa toimin­taansa normaalisti itsenäisenä Forcit-konsernin tytäryhtiönä entisellä toiminimellään, johdollaan ja henki­lökunnallaan. Yhtiön omistajiin aiemmin kuuluneet toimitusjohtaja Göran Karlsson sekä varatoimitusjohtaja Bertil Kruger jatkavat yrityksen palveluksessa entisissä tehtävissään ja yrityksen koko henkilökunta siirtyy Forcit-konserniin vanhoina työntekijöinä. Yhtiön johto raportoi Forcitin konsultointiliiketoiminnan johtajalle Jari Honkaselle, joka on nimitetty Bergsäker AB yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

 

Lisätiedot:

OY FORCIT AB Ulf Sjöblom +358 207 440 400 etunimi.sukunimi@forcit.fi, www.forcit.fi

Forcit Consulting Jari Honkanen +358 10 832 1303 etunimi.sukunimi@finnrock.fi,  www.forcit.fi/sv/

Bergsäker Ab Göran Karlsson +46 31 760 1201 etunimi.sukunimi@bergsaker.se, www.bergsaker.se