Topic: Yleinen

RÄJÄYTYSKONSULTIT FUUSIOITUU FINNROCK:IIN 31.12.2018

Posted on joulukuu 27, 2018 by - Yleinen

Suomen ensimmäinen ja edelleen johtava louhinta- ja maanrakennustöiden konsultointi-, mittaus- ja asiantuntijapalvelujen toimittaja Finnrock vahvistuu merkittävästi. Finnrockin, suurimmaksi osaksi samoja palveluita tarjoava, sisaryritys Räjäytyskonsultit Oy yhdistyy Finnrockin kanssa 31.12.2018.

Kummassakin yhtiössä on erittäin kokenut, koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta. Räjäytyskonsulteissa työskentelee tällä hetkellä 9 henkilöä. Yhtiöiden yhteenlaskettu henkilömäärä on fuusion jälkeen n. 50 ja liikevaihto lähes 6 miljoonaa euroa. Yritys palvelee jatkossa kummankin yrityksen asiakaskuntaa Suomen kattavimmalla tarjonnalla ja konttoriverkostolla Helsingistä, Turusta, Tampereelta, Lahdesta, Jyväskylästä, Kuopiosta sekä Vaasasta. Helsingin toimipisteen henkilöstömäärä on jatkossa n. 30 henkeä.

Sulautumisen lähtökohtana on yhtiörakenteen selkiyttäminen sekä palvelujen tuottaminen yhdestä yrityksestä entistä laajemmilla ja kattavammilla resursseilla. Fuusioituminen synnyttää etua ja kilpailukykyä kiristyvässä kilpailutilanteessa molempien yritysten henkilökunnalle sekä asiakkaille. Fuusiolla ei tule olemaan vaikutuksia nykyisiin sopimuksiin tai henkilöstöön. Räjäytyskonsulttien vakiintunutta asiakaskuntaa palvelee Helsingissä jatkossakin samat yhteyshenkilöt ja asiantuntijat kuin aikaisemminkin. Yhteyspuhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet tulevat vaihtumaan, mutta osoite pysyy samana. Räjäytyskonsulttien asiakkaita informoidaan näistä vaihdoksista erikseen.

Molemmat yritykset omistaa tänä vuonna 125 vuotta täyttänyt pohjoismaiden johtava räjähteiden valmistaja ja toimittaja OY FORCIT AB ja omistuspohja säilyy yritysjärjestelyssä ennallaan.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Honkanen, puh. 010 832 1303 tai jari.honkanen@finnrock.fi.

Finnrock hakee Turun toimipisteeseen nuorempaa konsulttia määräaikaiseen työsuhteeseen

Posted on marraskuu 28, 2018 by - Yleinen

Oy Finnrock Ab hakee Turun toimipisteeseen nuorempaa konsulttia määräaikaiseen työsuhteeseen (12/2018 – 8/2019).

Työtehtäviin kuuluu:

  • rakennuskatselmukset
  • tärinämittaukset
  • mittaus- ja katselmusraporttien tekeminen
  • muut toimipisteen avustavat tehtävät

Aloituspäivä on sovittavissa ja töitä voi tehdä myös osa-aikaisesti. Työ sopii hyvin esimerkiksi tekniikan alan opiskelijalle. Sopiva tausta on esimerkiksi ympäristö-, rakennus-, louhinta- tai infrapuolen insinööriopinnot tai työkokemus. Annamme tehtävään perehdytyksen. Työsuhde saattaa jatkua määräaikaisuuden jälkeen.

Hakemallamme henkilöllä on hyvät sosiaaliset taidot, järjestelmällisyyttä ja hän on itsenäiseeen työskentelyyn kykenevä. Ajokortti sekä oma auto ovat välttämättömiä. Perusohjelmistojen (office) osaaminen sekä hyvät ATK-taidot ovat tarpeen.

Lisätietoja ja hakemukset: Toni Aalto, toni.aalto@finnrock.fi.

 

Finnrockin Tampereen ja Jyväskylän toimipisteet ovat muuttaneet uusiin toimitiloihin

Posted on marraskuu 20, 2018 by - Yleinen

Toimintamme kasvaessa Länsi-Suomen alueella Tampereen toimipiste muutti uusiin, isompiin toimitiloihin 15.10.2018. Uudella konttorilla on myös koulutustila, joten jatkossa Finnrock tulee järjestämään koulutuksia sekä Helsingin että Tampereen toimipisteissä.

Länsi-Suomen alueella teitä palvelevat aluepäällikkö Minna Mäkelä-Julku, konsultti Timo Järvinen ja Jouko Salonen, joka toimii Finnrockin koulutuspäällikkönä sekä louhintateknisenä asiantuntijana.

Jyväskylän toimipiste on myös muuttanut uusiin toimitiloihin 29.10.2018 Vihtavuorelta Jyväskylään.

Jyväskylästä käsin teitä palvelee aluepäällikkö Petri Virtanen alueenaan pääasiassa Etelä-Savo ja Keski-Suomi ja Kuopiosta käsin konsultti Anssi Räsänen alueenaan Savo ja Itä-Suomi.

Toimipisteiden uudet yhteystiedot:

Tampereen toimipiste                              Jyväskylän toimipiste

Ahlmanintie 56                                          Kuormaajantie 6

33800 Tampere                                         40320 Jyväskylä

puh. 010 832 1323                                     puh. 010 832 1322

 

Finnrockin Turun toimipiste muutti uusiin toimitiloihin 31.8.2018

Posted on elokuu 31, 2018 by - Yleinen

Toimintamme kasvaessa Turun toimipisteemme on muuttanut uusiin toimitiloihin Kaarinasta Turkuun 31.8.2018.

Varsinais-Suomen alueella infrarakentamisen ympäristökonsultointia tarjoavat Turusta käsin FISE tärinäasiantuntijan pätevyyden omaavat vanhemmat konsulttimme Toni Aalto ja Esa Salo, joilla on yhteensä noin 40 vuotta kokemusta alan työkohteista, sekä Tuomas Valtonen ja Elli Kuusela, jotka ovat toimineet konsultteina pian neljän vuoden ajan.

Uudet yhteystiedot:

Oy Finnrock Ab, Turun toimipiste

Fiskarsinkatu 7 B

20750 Turku

Puh. 010 832 1340

 

 

Finnrock avaa toimipisteen Vaasaan 13.8.2018

Posted on elokuu 3, 2018 by - Yleinen

Finnrock avaa vahvan kasvun myötä uuden toimipisteen Vaasaan 13.8.2018. Täten pystymme joustavammin palvelemaan asiakkaitamme alueella sekä vastaamaan paremmin lisääntyvään rakennusalan palveluidemme kysyntään. Vaasan toimipiste palvelee asiakkaita koko Länsirannikolla ja Pohjanmaalla. Toimipistettä tulee vetämään pitkän linjan maanrakennusalan ammattilainen Kari Tuisku.

Lisätietoja:

Kari Tuisku

Konsultti

Puh. 010 832 1302

 

 

Jouko Salonen on nimitetty koulutuspäälliköksi sekä louhintatekniseksi asiantuntijaksi

Posted on kesäkuu 11, 2018 by - Yleinen

DI, ylipanostaja, räjäytystöiden vastuuhenkilö sekä aa-luokan tärinäasiantuntija Jouko Salonen on nimitetty koulutuspäälliköksi sekä louhintatekniseksi asiantuntijaksi 8.6.2018 alkaen. Hän tulee koordinoimaan tätä liiketoimintamme osa-aluetta myös muissa pohjoismaissa sekä tukemaan ja kehittämään konsultointiin ja räjähdeaineisiin liittyviä organisaatioitamme louhintateknisen osaamisen eri alueilla ja tarpeissa.

Jouko on toiminut alalla vuodesta 1988 eli 30 vuoden ajan monenlaisissa käytännön toteutukseen sekä koulutukseen ja neuvontaan liittyvissä tehtävissä. Toimipaikka hänellä on Tampereen toimipiste.

Joukon yhteystiedot:

Jouko Salonen, puh. 010 832 1352 tai email: jouko.salonen@finnrock.fi

 

Finnrockin toimitusjohtaja Jari Honkanen on valittu EFEE:n puheenjohtajaksi

Posted on toukokuu 15, 2018 by - Yleinen

Finnrockin toimitusjohtaja Jari Honkanen on valittu Euroopan räjäytysinsinöörien järjestö EFEE:n puheenjohtajaksi.

EFEE:N tehtävä on räjähdysaineiden käytön turvallisuuden, koulutuksen, tutkimuksen ja teknologioiden kehityksen tukeminen. EFEE on perustettu 1988 ja se viettää syksyllä 30-vuotisjuhliaan Dresdenissä. EFEE:ssä on jäsenenä 25 jäsenmaata Euroopasta. EFEE:ssa on myös yritys- ja henkilöjäseniä. EFEE:n hallintoneuvosto koostuu jokaisen jäsenmaan, yrityksien ja henkilöedustajien edustajista. Jari Honkanen on toiminut neuvostossa Suomen kansallisena edustajana jäsenyritys INFRA ry:n mandaatilla vuodesta 2008. Hän on aiemmin toiminut EFEE:ssä mm. ympäristöasioiden komitean puheenjohtajana  sekä varapuheenjohtajana.

EFEE järjestää laajan ja laadukkaan kansainvälisen konferenssin joka toinen vuosi. Seuraava 10. konferenssi järjestetään Suomessa 15. – 17.9.2019. Jari toimii myös tämän konferenssin järjestelykomiteassa ja toivoo kaikilta suomalaisilta räjähdealan yrityksiltä ja ammattilaisilta laajaa osallistumista Helsingin konferenssiin sekä siihen liittyvään ammatilliseen näyttelyyn. Lisätietoa www.efee2019.com .

EFEE toivottaa myös suomalaiset alan ammattilaiset ja yritykset tervetulleiksi jäsenikseen. Jäsenet saavat mm. 4 kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen ja alennusta konferenssimaksuista sekä lukuisia muita etuja. Lisätietoa ja jäsenhakemukset jari.honkanen@finnrock.fi tai EFEE:n kotisivuilta www.efee.eu.

 

 

 

 

 

Pölymittauksien määrä vahvassa kasvussa Finnrockilla

Posted on huhtikuu 13, 2018 by - Yleinen

HIUKKASPITOISUUDEN MITTAUKSILLA selvitetään eri työvaiheiden aiheuttamaa pölyhaitan suuruutta ympäristössä. Tällaisia työvaiheita ovat esimerkiksi kallion poraus ja räjäytystyöt, sekä kiviaineksen ja betonin murskaus, lastaus ja kuljetus. Mittauksilla voidaan selvittää myös liikenteen aiheuttamaa pölyhaittaa. 

Infra DM2 pölymittauslaitteisto

  • mittaa ja määrittää PM10, PM2.5, PM1.0 arvot samanaikaisesti kokonaisleijumapitoisuuden (TSP)  mittauksen yhteydessä.
  • tarkkuus on standardia ISO 10473:2000 vastaava.
  • voidaan mitata PM10 hiukkaspitoisuuden vuorokausi, tunti tai minuutti – arvoja.
  • laite koostuu etäohjattavasta keräimestä (standardi SFS 3863), näytteen lämmittimestä, laser diffraktiometristä ja HEPA-suodattimesta.
  • tulokset internetpohjaisessa mittausjärjestelmässä.
  • on varustettu hälytystoiminnolla, jossa laitteistolle voidaan määrittää taso, jonka ylittävistä tuloksista laite lähettää tekstiviestin määrätyille henkilöille.

PM10 pitoisuusmittauksen tulokset indikoivat hengitettävien hiukkasten terveys- ja viihtyvyyshaittaa. Mittauksesta saaduista tuloksista laitteisto määrittää kokonaisleijumapitoisuudet (TSP) samanaikaisesti PM10 mittauksen kanssa (vastaten laskennallisella kertoimella määritettävää VNA 711/2001, 17§). Ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen (38/2011) mukainen hengitettävien hiukkasten (PM10) 24 tunnin raja-arvo on 50 µg/m3. Pölymittauksen lisäksi kerättävää ilmanäytettä voidaan lämmittää tasalämpöiseksi ja mittauslaite kerää ilmanlaadun lisäksi tiedon ilman lämpötilasta ja kosteudesta. Mittausmenetelmällä saadaan standardia paremmin huomioitua säätilan ja tuulen suunnan vaikutus työmaan aiheuttamaan pölyhaittaan. Lisäksi mittauksessa nähdään vuorokausi ja päiväkohtaiset vaihtelut (huomioiden esim. viikonloput) mittauksessa.

Mittauslaitteistossa oleva suodatin punnitaan ennen ja jälkeen keräyksen tarkkuusvaa’alla sekä taltioidaan mahdollisia jatkotutkimuksia varten. Mittausjakson aikana mahdollisen orgaanisen pölyn vaikutus mittaustulokseen voidaan arvioida siitepölytiedotusten ja HEPA-suodattimen avulla.

Mittaukset suoritetaan yleensä vähintään seitsemän vuorokauden yhtäjaksoisena mittauksena. Mittausaika pyritään ajoittamaan hetkeen, jolloin työmaa on aktiivinen ja tuulensuunta on työmaasta mittauspisteen suuntaan. Finnrock tarjoaa pölymittauksia usean vuoden kokemuksella myös vaativissa kohteissa.

Kysy meiltä lisää! Yhteydenotot Vesa Sinervo, puh. 010 832 1313.

 

Nimitysuutiset Finnrockilla

Posted on helmikuu 1, 2018 by - Yleinen

Vanhemmiksi konsulteiksi on nimitetty Eero Jokimies, Heikki Mäntylä ja Päivi Peltola Helsingin toimipisteestä sekä Petri Virtanen Jyväskylän toimipisteestä.

Aluepäälliköiksi on nimitetty Minna Mäkelä-Julku Tampereen toimipisteestä ja Joni Ruuth Helsingin toimipisteestä.

Operatiiviseksi johtajaksi on nimitetty Ins. (Yamk), Fise AA Kari Saukkonen Helsingin toimipisteestä.

Finnrockin 36. Risteilykurssi Tukholmaan

Posted on marraskuu 27, 2017 by - Yleinen

Finnrockin perinteinen, järjestyksessään jo 36. Risteilykurssi, järjestettiin 14. – 16.11.2017. Mukana kurssilla oli jälleen paljon louhinta- ja räjäytysalan ammattilaisia ympäri Suomea. Risteilykurssi alkoi tutustumisella Helsingin Olympiastadionin vaativiin louhintakohteisiin ja jatkui Silja Serenadella koulutuspäivän merkeissä. Päivän aikana kuultiin lukuisia mielenkiintoisia esityksiä. Tänä vuonna esityspainotus ohjelmassa oli digitaalisuudessa ja turvallisuudessa.

 

 

Seuraavana päivänä tutustuimme eri työmaakohteisiin Tukholmassa. Aloitimme päivän tutustumalla suureen metroprojektiin Stockholms Län Landstingilla Stefan Perssonin opastuksella. Tukholman metroon tulee lukuisia uusia linjoja, joiden tarkoitus on helpottaa kasvavan väestömäärän liikkumista pääkaupunkialueella.

 

 

Lounaan jälkeen matkamme jatkui Tukholman laajaan ohikulkutietyömaa Förbifartiin. Tutustuimme kahteen eri tunnelikohteeseen Skärholmenin urakkakohteessa. Isäntämme Subterra esitteli meille laajasti ja havainnollisesti eri kohtia projektista. Työmaalla oli täysi vilske ja hankkeen laajuus teki kurssilaisiin vaikutuksen.

 

 

Kurssi päättyi perinteisesti maittavaan illalliseen. Risteilykurssi oli jälleen menestys osallistujien tyytyväisten kommenttien perusteella. Ensi vuonna uudestaan!