Posts By: Minna Kuisma

Finnrockin Turun toimipiste muutti uusiin toimitiloihin 31.8.2018

Posted on elokuu 31, 2018 by - Yleinen

Toimintamme kasvaessa Turun toimipisteemme on muuttanut uusiin toimitiloihin Kaarinasta Turkuun 31.8.2018.

Varsinais-Suomen alueella infrarakentamisen ympäristökonsultointia tarjoavat Turusta käsin FISE tärinäasiantuntijan pätevyyden omaavat vanhemmat konsulttimme Toni Aalto ja Esa Salo, joilla on yhteensä noin 40 vuotta kokemusta alan työkohteista, sekä Tuomas Valtonen ja Elli Kuusela, jotka ovat toimineet konsultteina pian neljän vuoden ajan.

Uudet yhteystiedot:

Oy Finnrock Ab, Turun toimipiste

Fiskarsinkatu 7 B

20750 Turku

Puh. 010 832 1340

 

 

Finnrock avaa toimipisteen Vaasaan 13.8.2018

Posted on elokuu 3, 2018 by - Yleinen

Finnrock avaa vahvan kasvun myötä uuden toimipisteen Vaasaan 13.8.2018. Täten pystymme joustavammin palvelemaan asiakkaitamme alueella sekä vastaamaan paremmin lisääntyvään rakennusalan palveluidemme kysyntään. Vaasan toimipiste palvelee asiakkaita koko Länsirannikolla ja Pohjanmaalla. Toimipistettä tulee vetämään pitkän linjan maanrakennusalan ammattilainen Kari Tuisku.

Lisätietoja:

Kari Tuisku

Konsultti

Puh. 010 832 1302

 

 

Jouko Salonen on nimitetty koulutuspäälliköksi sekä louhintatekniseksi asiantuntijaksi

Posted on kesäkuu 11, 2018 by - Yleinen

DI, ylipanostaja, räjäytystöiden vastuuhenkilö sekä aa-luokan tärinäasiantuntija Jouko Salonen on nimitetty koulutuspäälliköksi sekä louhintatekniseksi asiantuntijaksi 8.6.2018 alkaen. Hän tulee koordinoimaan tätä liiketoimintamme osa-aluetta myös muissa pohjoismaissa sekä tukemaan ja kehittämään konsultointiin ja räjähdeaineisiin liittyviä organisaatioitamme louhintateknisen osaamisen eri alueilla ja tarpeissa.

Jouko on toiminut alalla vuodesta 1988 eli 30 vuoden ajan monenlaisissa käytännön toteutukseen sekä koulutukseen ja neuvontaan liittyvissä tehtävissä. Toimipaikka hänellä on Tampereen toimipiste.

Joukon yhteystiedot:

Jouko Salonen, puh. 010 832 1352 tai email: jouko.salonen@finnrock.fi

 

Finnrockin toimitusjohtaja Jari Honkanen on valittu EFEE:n puheenjohtajaksi

Posted on toukokuu 15, 2018 by - Yleinen

Finnrockin toimitusjohtaja Jari Honkanen on valittu Euroopan räjäytysinsinöörien järjestö EFEE:n puheenjohtajaksi.

EFEE:N tehtävä on räjähdysaineiden käytön turvallisuuden, koulutuksen, tutkimuksen ja teknologioiden kehityksen tukeminen. EFEE on perustettu 1988 ja se viettää syksyllä 30-vuotisjuhliaan Dresdenissä. EFEE:ssä on jäsenenä 25 jäsenmaata Euroopasta. EFEE:ssa on myös yritys- ja henkilöjäseniä. EFEE:n hallintoneuvosto koostuu jokaisen jäsenmaan, yrityksien ja henkilöedustajien edustajista. Jari Honkanen on toiminut neuvostossa Suomen kansallisena edustajana jäsenyritys INFRA ry:n mandaatilla vuodesta 2008. Hän on aiemmin toiminut EFEE:ssä mm. ympäristöasioiden komitean puheenjohtajana  sekä varapuheenjohtajana.

EFEE järjestää laajan ja laadukkaan kansainvälisen konferenssin joka toinen vuosi. Seuraava 10. konferenssi järjestetään Suomessa 15. – 17.9.2019. Jari toimii myös tämän konferenssin järjestelykomiteassa ja toivoo kaikilta suomalaisilta räjähdealan yrityksiltä ja ammattilaisilta laajaa osallistumista Helsingin konferenssiin sekä siihen liittyvään ammatilliseen näyttelyyn. Lisätietoa www.efee2019.com .

EFEE toivottaa myös suomalaiset alan ammattilaiset ja yritykset tervetulleiksi jäsenikseen. Jäsenet saavat mm. 4 kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen ja alennusta konferenssimaksuista sekä lukuisia muita etuja. Lisätietoa ja jäsenhakemukset jari.honkanen@finnrock.fi tai EFEE:n kotisivuilta www.efee.eu.

 

 

 

 

 

Pölymittauksien määrä vahvassa kasvussa Finnrockilla

Posted on huhtikuu 13, 2018 by - Yleinen

HIUKKASPITOISUUDEN MITTAUKSILLA selvitetään eri työvaiheiden aiheuttamaa pölyhaitan suuruutta ympäristössä. Tällaisia työvaiheita ovat esimerkiksi kallion poraus ja räjäytystyöt, sekä kiviaineksen ja betonin murskaus, lastaus ja kuljetus. Mittauksilla voidaan selvittää myös liikenteen aiheuttamaa pölyhaittaa. 

Infra DM2 pölymittauslaitteisto

  • mittaa ja määrittää PM10, PM2.5, PM1.0 arvot samanaikaisesti kokonaisleijumapitoisuuden (TSP)  mittauksen yhteydessä.
  • tarkkuus on standardia ISO 10473:2000 vastaava.
  • voidaan mitata PM10 hiukkaspitoisuuden vuorokausi, tunti tai minuutti – arvoja.
  • laite koostuu etäohjattavasta keräimestä (standardi SFS 3863), näytteen lämmittimestä, laser diffraktiometristä ja HEPA-suodattimesta.
  • tulokset internetpohjaisessa mittausjärjestelmässä.
  • on varustettu hälytystoiminnolla, jossa laitteistolle voidaan määrittää taso, jonka ylittävistä tuloksista laite lähettää tekstiviestin määrätyille henkilöille.

PM10 pitoisuusmittauksen tulokset indikoivat hengitettävien hiukkasten terveys- ja viihtyvyyshaittaa. Mittauksesta saaduista tuloksista laitteisto määrittää kokonaisleijumapitoisuudet (TSP) samanaikaisesti PM10 mittauksen kanssa (vastaten laskennallisella kertoimella määritettävää VNA 711/2001, 17§). Ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen (38/2011) mukainen hengitettävien hiukkasten (PM10) 24 tunnin raja-arvo on 50 µg/m3. Pölymittauksen lisäksi kerättävää ilmanäytettä voidaan lämmittää tasalämpöiseksi ja mittauslaite kerää ilmanlaadun lisäksi tiedon ilman lämpötilasta ja kosteudesta. Mittausmenetelmällä saadaan standardia paremmin huomioitua säätilan ja tuulen suunnan vaikutus työmaan aiheuttamaan pölyhaittaan. Lisäksi mittauksessa nähdään vuorokausi ja päiväkohtaiset vaihtelut (huomioiden esim. viikonloput) mittauksessa.

Mittauslaitteistossa oleva suodatin punnitaan ennen ja jälkeen keräyksen tarkkuusvaa’alla sekä taltioidaan mahdollisia jatkotutkimuksia varten. Mittausjakson aikana mahdollisen orgaanisen pölyn vaikutus mittaustulokseen voidaan arvioida siitepölytiedotusten ja HEPA-suodattimen avulla.

Mittaukset suoritetaan yleensä vähintään seitsemän vuorokauden yhtäjaksoisena mittauksena. Mittausaika pyritään ajoittamaan hetkeen, jolloin työmaa on aktiivinen ja tuulensuunta on työmaasta mittauspisteen suuntaan. Finnrock tarjoaa pölymittauksia usean vuoden kokemuksella myös vaativissa kohteissa.

Kysy meiltä lisää! Yhteydenotot Vesa Sinervo, puh. 010 832 1313.

 

Nimitysuutiset Finnrockilla

Posted on helmikuu 1, 2018 by - Yleinen

Vanhemmiksi konsulteiksi on nimitetty Eero Jokimies, Heikki Mäntylä ja Päivi Peltola Helsingin toimipisteestä sekä Petri Virtanen Jyväskylän toimipisteestä.

Aluepäälliköiksi on nimitetty Minna Mäkelä-Julku Tampereen toimipisteestä ja Joni Ruuth Helsingin toimipisteestä.

Operatiiviseksi johtajaksi on nimitetty Ins. (Yamk), Fise AA Kari Saukkonen Helsingin toimipisteestä.

Finnrockin 36. Risteilykurssi Tukholmaan

Posted on marraskuu 27, 2017 by - Yleinen

Finnrockin perinteinen, järjestyksessään jo 36. Risteilykurssi, järjestettiin 14. – 16.11.2017. Mukana kurssilla oli jälleen paljon louhinta- ja räjäytysalan ammattilaisia ympäri Suomea. Risteilykurssi alkoi tutustumisella Helsingin Olympiastadionin vaativiin louhintakohteisiin ja jatkui Silja Serenadella koulutuspäivän merkeissä. Päivän aikana kuultiin lukuisia mielenkiintoisia esityksiä. Tänä vuonna esityspainotus ohjelmassa oli digitaalisuudessa ja turvallisuudessa.

 

 

Seuraavana päivänä tutustuimme eri työmaakohteisiin Tukholmassa. Aloitimme päivän tutustumalla suureen metroprojektiin Stockholms Län Landstingilla Stefan Perssonin opastuksella. Tukholman metroon tulee lukuisia uusia linjoja, joiden tarkoitus on helpottaa kasvavan väestömäärän liikkumista pääkaupunkialueella.

 

 

Lounaan jälkeen matkamme jatkui Tukholman laajaan ohikulkutietyömaa Förbifartiin. Tutustuimme kahteen eri tunnelikohteeseen Skärholmenin urakkakohteessa. Isäntämme Subterra esitteli meille laajasti ja havainnollisesti eri kohtia projektista. Työmaalla oli täysi vilske ja hankkeen laajuus teki kurssilaisiin vaikutuksen.

 

 

Kurssi päättyi perinteisesti maittavaan illalliseen. Risteilykurssi oli jälleen menestys osallistujien tyytyväisten kommenttien perusteella. Ensi vuonna uudestaan!

 

 

 

EFEE 2017, Tukholma 10. – 12.9.2017

Posted on syyskuu 13, 2017 by - Yleinen

Räjähteiden ja louhinnan kansainvälinen konferenssi ja messut EFEE 2017 järjestettiin Tukholmassa 10. – 12.9.2017 jo yhdeksättä kertaa. Pitopaikaksi oli valikoitunut tällä kertaa Tukholman sydämessä sijaitseva The Brewery konferenssikeskus. Mukana oli 50 näytteilleasettajaa ja osallistujia yli 500. Finnrock osallistui tapahtumaan yhteisellä osastolla emoyhtiö Oy Forcit Ab:n kanssa. Messuosastolla esiteltiin konsernin palveluita ja kävijöitä olikin konferenssin aikana runsaasti.

EFEE konferenssi järjestetään joka toinen vuosi ja se on merkittävä kansainvälinen tapahtuma, joka toimii foorumina räjähdealan toimijoille. Konferenssin järjestäjä on vuonna 1988 perustettu järjestö, European Federation of Explosives Engineers, jolla on tänään 25 jäsenmaata.

EFEE:n seuraava ja järjestyksessään kymmenes konferenssi järjestetään vuonna 2019 Helsingissä, jossa tulemme olemaan mukana vähintään yhtä näyttävästi.

 

 

 

Finnrock mukana Maxpo-messuilla 7. – 9.9.2017

Posted on syyskuu 11, 2017 by - Yleinen

Maxpo 2017 Maanrakennus- ja ympäristöhoitokoneiden messut järjestettiin 7. – 9.9.2017 Hyvinkään lentokentällä. Finnrock oli mukana tapahtumassa yhteisosastolla emoyhtiön Oy Forcitin Ab:n kanssa.

Joka toinen vuosi järjestettävät messut olivat tänä vuonna pinta-alaltaan  ja osallistujamäärältään suuremmat kuin koskaan ja tapahtuma järjestettiinkin jo 17 . kertaa. Tuotteitaan ja palvelujaan esitteli ennätysmäärä, 276 yritystä.

Maarakennusalan ammattilaiset eivät pelästyneet syyskuun sateita ja viimaa. Kolmen päivän aikana Maxpo-messuilla tehtiin kauppaa ja verkostoiduttiin tiiviisti. Kävijöitä oli yhteensä 15 500.

 

Suomalaista väriä EFEE:n hallitukseen – Jari Honkanen varapuheenjohtajaksi

Posted on toukokuu 31, 2017 by - Yleinen

Euroopan räjäytysinsinöörien järjestö EFEE (European Federation of Explosives Engineers) on perustettu 1988 toimimaan keskustelu ja kehitysfoorumina Euroopan räjäytys- ja louhinta-alan ammattilaisille. Yhdistyksen tavoite on mm. harmonisoida panostajan koulutusta EU alueella sekä edistää räjäytys- ja louhintatöiden lainsäädännön, tekniikan ja turvallisuuden kehitystä. Suomen kansallinen jäsen EFEE:ssä on INFRA ry, jota edustaa yhdistyksen toiminnassa käytännössä jäsenyritys Finnrockin toimitusjohtaja sekä Forcitin konsultointiliiketoiminnan johtaja DI Jari Honkanen. Aiemmin Suomea on edustanut mm. tekniikan tohtori Raimo Vuolio sekä tekniikan lisensiaatti Pentti Sainio, jotka hekin toimivat aikanaan pitkään Finnrockin toimitusjohtajina. Raimo Vuolio valittiin EFEE:n kunniajäseneksi 2015.

Jari on edustanut Suomea EFEE:ssä vuodesta 2008 ja hänet on nimitetty EFEE:n hallitukseen 6.5.2017 varapuheenjohtajaksi. Jari on aiemmin johtanut EFEE:ssä ympäristöasioiden komiteaa. Jari jatkaa edelleen työskentelyä ympäristöasioiden komiteassa, joka on lähellä hänen sydäntään, sekä vastaa jatkossa myös EFEE:n uutiskirjeestä sekä jäsenhankinnasta ja markkinoinnista.

Jari on voimakkaasti mukana myös EFEE:n konferenssikomiteassa ja –järjestelyissä. Ei ole siis ihme, että EFEE:n 10. juhlakonferenssin pitopaikaksi syyskuussa 2019 on valittu Suomi ja Helsinki. Jari toivookin Suomalaisilta alan yrityksiltä osallistumista Suomen konferenssiin sekä näytteilleasettajina että konferenssivieraina. Silloin on ainutlaatuinen tilaisuus kuulla ja oppia muiden maiden toimintatavoista ja tekniikasta sekä tuoda esiin alan Suomalaista huippuosaamista.