Mittauskalusto

Oy Finnrock Ab:n käyttämät mittauslaitteet ovat kaikki jatkuvatoimisia, huollettuja sekä säännöllisin väliajoin kalibroituja ja täyttävät voimassa olevat tekniset vaatimukset. Useimmissa mittarimalleissa on 32 mittausvuorokauden rajaton muistikapasiteetti. Kaukokäyttöiset mittarit lähettävät tulokset tarvittaessa tekstiviestinä ja ne ovat myös kytkettävissä internet-pohjaiseen tärinämittaustulosten seuranta- ja analysointijärjestelmään.

3-akselinen, Sigicom INFRA

inframini_iso

Verkkovirtakäyttöinen (mahdollisuus käyttää akulla tai paristoilla) monikanavainen kaukokäyttöinen aaltomuoto/taajuus- ja huippuarvomittauslaitteisto. Tallentaa yhdestä tai useammasta anturista tärinän pystykomponentin tai kaikkien kolmen komponentin heilahdusnopeuden, taajuuden, kiihtyvyyden ja amplitudin aikahistoriakäyrän. Soveltuu myös ilmanpaineen ja melun jatkuvatoimiseen rekisteröimiseen. Mittari lähettää mittaustulokset tekstiviestillä yhteyshenkilöille tai suoraan tärinämittaustulosten seuranta- ja analysointijärjestelmään.


1-akselinen, ABEM UVS 601

uvs601b_iso

Paristo- tai verkkovirtakäyttöinen 1-kanavainen huippuarvomittari. Tallentaa tärinän pystykomponentin heilahdusnopeuden, kiihtyvyyden ja amplitudin huippuarvon.


3-akselinen, Instantel MiniMate plus

MinimatePlus

Verkkovirtakäyttöinen (varavirta ja käyttö akulla noin 1 kk) 3-akselinen aaltomuoto/taajuus- ja huippuarvomittauslaitteisto. Tallentaa tärinän pystykomponentin tai kaikkien kolmen komponentin heilahdusnopeuden, taajuuden, kiihtyvyyden ja amplitudin aikahistoriakäyrän. Mittari lähettää kaukokäyttöisenä mittaustulokset tekstiviestillä tai sähköpostilla.


3-akselinen, ABEM UVS 1500

uvs1500_iso

Paristo- tai verkkovirtakäyttöinen 4-kanavainen aaltomuoto/taajuus- ja huippuarvomittari. Tallentaa tärinän pysty- tai kaikkien 3 komponentin heilahdusnopeuden, taajuuden, kiihtyvyyden ja amplitudin aikahistoriakäyrän.

tärinämittari, tärinämittarin vuokraus,