Louhinta- ja räjäytystekninen koulutus

Repetitionskurs för laddare på svenska (Hki) 11.12.2017

VÄLKOMMEN MED PÅ KURSEN!

Under kursen behandlas följande ärenden:

 • civila sprängämnen och tändmedel
 • sprängämnestransport och -lagring
 • lagstiftning och arbetsskyddsanvisningar
 • brytningsarbete på bebott område
 • säkerhetsplanering, riskhantering och förebyggande av skador
 • uppgörandet av brytnings- och laddningsplan
 • brytningsplanering på dator
 • kursprov och förnyande av kompetensbrev

Obs! Kursen är inte lämpad för effektsprängare!

En person som fått kursen godkänd kan förnya laddarens kompetensbrev. Kompetensbrevet är därefter i kraft 5 år framåt eller tills vederbörande fyller 68 år.

Anmälan:

Anmälan senast 2 veckor före kursens start via www-adressen: www.finnrock.fi eller till Minna Kuisma, E-post: minna.kuisma@finnrock.fi, Tel: 010 832 1301. * Kursen ordnas ifall det finns minst 5 anmälda 2 veckor före kursen börjar.

Kursavgift:

Kursen kostar 250 € + moms 24 % då du gör en bindande anmälan 2 veckor före kursen, senare anmälan kostar 300 € + moms 24 %. Annulleringar senast en vecka före kursens start, för senare annulleringar eller icke annullerande anmälningar debiteras 75 € + moms 24 %. Kursens pris innehåller föreläsningsmaterial, kaffe- och matservering.

Kursens ledare:

DI Jari Honkanen

Utbildare:

Martin Pihlflyckt, överladdare Ykkösräjäytys


Ilmoittautuminen kurssille

 • Valitse vain mikäli olet tulossa panostajan kertauskurssille
 • Täytä vain, jos olet tulossa Risteilykurssille.
 • Täytä vain, jos olet tulossa Panostajan kertauskurssille.
Sijainti
Helsinki (på svenska)
Ajankohta
11.12.2017
Lataa esite
panostajan-kertauskurssi-2017-sve

Muita tulevia koulutuksia